VIP Kørekort

Til Almindelig Bil

En ny og spændende måde at erhverve kørekort på

VIP kørekort fordele

VIP kørekort giver dig adgang til denne VIP-pakke til kun kr. 3.800,- som har en værdi af mindst kr. 4.325,- og indeholder:

N

5 ekstra kørelektioner

N

Førstehjælpskursus

N

Leje af bil til den praktiske prøve (ikke alm. kørelektion)

N

Ekstra kørelektioner (ud over de 5) til kr. 550,- pr. lektion

(spar kr. 50,- pr. kørelektion)

N

Ekstra VIP-forkælelse undervejs i dit uddannelsesforløb

VIP kørekort betaling:

Du betaler dit kørekort i 3 dele. Den første del på kr. 10.000,- senest ved
2. teoriaften. Den anden del på kr. 10.000,- inden teoriprøven og den sidste del inden den praktiske prøve.

Det eneste du selv skal sørge for er din lægeerklæring. Resten klares af KøreSkolen Albjerg.

Motorvejskørsel med VIP kørekort

Når vi kører på motorvej kan du vælge om du vil køre med mig alene eller om du vil være med på et hold med 3 eller 4 som enten kører til Tyskland via Vejle eller til København.

Vejle/Tyskland
I Vejle kører vi det der svarer til en køreprøve. Ved grænsen får vi f.eks. en lækker pølsemix og handler lidt ind (for egen regning) Derefter retur til køreskolen.

København
På turen til København kommer du bl.a. til at køre i en lysreguleret rundkørsel. Stifte bekendtskab med de små gader i midtbyen og måske laver vi en 3-punktsvending ved Rådhuspladsen. Vi spiser en frokost (ikke dyrt) et godt sted som kørelæreren kender (for egen regning) og jer elever deles om brotaksten.

Undervejs får du selvfølgelig mulighed for at afspille din egen yndlingsmusik fra din egen playliste over skolenvognens musikanlæg.

I alle tilfælde bliver du ikke opkrævet for yderligere lektioner hvis der er forsinkelser f.eks. på grund af trafikken. Det tager den tid det tár og husk du kører afsted under kontrollerede forhold. Det er kørelæreren der har hele ansvaret.

VIP kørekort

VIP kørekort

VIP kørekort

VIP kørekort

VIP kørekort – bemærk:

Uddannelsesforløbet til VIP kørekort skal følges uden nævneværdige afbrydelser. Ved gentagne afbrydelser annulleres VIP-aftalen og undervisningslektionerne afregnes efterfølgende til almindelige priser. Sygdom og planlagt ferie regnes ikke for afbrydelse. Du skal kunne forstå og begå dig på dansk uden brug af tolk. VIP kørekort skal vælges ved tilmelding og den ikke konverteres til almindelige kørelektioner.