Førstehjælpskursus

Instruktøren er paramediciner

Førstehjælpskursus er åbent for alle

Førstehjælpskursus

Førstehjælpskursus hos Køreskolen Albjerg er for elever i køreskolen og andre som kunne tænke sig at deltage på kurset såfremt der er plads.

Kurset er færdselsrelateret førstehjælp til bil, motorcykel og traktor og har til formål at gøre dig i stand til at yde førstehjælp, hvis der sker en trafikulykke. Loven kræver at du gennemfører et førstehjælpeskursus, når du tager kørekort.

Indhold på førstehjælpskurset

Kurset varer 8 timer som er fordelt med 4 timers undervisning om basal genoplivning (hjerte- og lungeredning) og 4 timer om færdselsrelateret førstehjælp.

På førstehjælpeskurset er der en god blanding af teori og praktiske og virkelighedsnære øvelser for at sikre at du som kursist får det bedst mulige udbytte.

Instruktøren er paramediciner, hyggelig og ”benhård” og så hedder han Michal.

Førstehjælpskurset afholdes i køreskolens lokaler på Ørbækvej 1 i Svendborg og det koster kr. 650 incl. lidt sødt, sodavand, kaffe, the eller kakao.

Hjerte- og lungeredning

På kurset lærer du hvordan du skal håndtere en voksen bevidstløs person. Du lærer at give relevant førstehjælp til en voksen person, med og uden normal vejrtrækning samt hvis personen har fremmedlegemer i luftvejene.

Endelig lærer du at bruge en hjertestarter på kurset.

Færdselsrelateret førstehjælp

Du bliver i stand til vurdere hvor der kan opstå farlige situationer i trafikken med kørsel med bil, motorcykel og traktor samt hvordan du kan handle og udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne i forbindelse med typiske færdselsrelaterede ulykker.

Førstehjælpskursus

Førstehjælpskursus og ansøgning om kørekort

Når du har gennemført kurset får du et kursusbevis. Hvis du har taget førstehjælpskurset som en del af din kørekortundervisning, skal kursusbeviset indleveres sammen med din ansøgning om kørekort. I den forbindelse må et kursusbevis højst være et år gammelt.

Læs mere om kørekort og hvad du skal gennemgå og gennemføre her.