Dit Kørekort

Lovkrav til Undervisningen

Undervisningen skal følge en nøje tilrettelagt lektionsplan (lovpakke), der skal udfærdiges i 2 eksemplarer og mindst indeholde følgende obligatoriske lektioner af 45 minutters varighed

N

4 lektioner på Lukket Øvelsesbane

N

4 lektioner på Køreteknisk Anlæg

N

16 lektioner i Manøvrer på Vej

N

29 lektioner i Teorilokalet - Bemærk: du får 32 lektioner

Altså 3 lektioner ekstra uden at det koster ekstra

Lektionsplanen skal underskrives af dig og kørelæreren efter hver lektion.

Din teoriundervisning har hver gang en varighed af ca. 2 -2½ time mod 1½ – selvfølgelig uden at det koster ekstra.

Derudover skal du have en lægeerklæring, kørekortfoto, et færdselsrelateret førstehjælpskursus på 8 timer.

Når det er første gang du skal erhverve kørekort til almindelig bil (kategori B), skal undervisningen foretages af en godkendt kørelærer til kategori B.

Du kan indhente oplysninger om din uddannelse hos:

Rigspolitiet, National Beredskabs Enhed, Juridisk Sekretariat, Polititorvet 14, 1780 København V.

Læs mere om at tage dit kørekort hos KøreSkolen Albjerg i Svendborg

Lovbestemmelser

Lektionsplanen skal underskrives af dig og kørelæreren efter hver lektion

N

Du må tidligst begynde at få kørelektioner på offentlig vej tre måneder før du fylder 17 år.

N

Du må tidligst komme til teoriprøve én måned før du fylder 17 år.

N
Du må tidligst komme til praktisk prøve den dag du fylder 17 år.

Privatlivsbeskyttelsespolitik

Vi har i Køreskolen Albjerg selvfølgelig styr på lovgivningen omkring privatlivsbeskyttelsespolitik (GDPR).

Du får ved den første teoriaften udleveret papirer omkring dette udarbejdet af advokat ligesom du også får udleveret en samtykkeerklæring til underskrift af dig omkring offentliggørelse af portrætbillede/foto af dig til markedsføring.

Er du ikke fyldt 18 år får du også udleveret en samtykkeerklæring som dine forældre skal udfylde og underskrive for at der kan udstedes kørekort til dig og du også får en forældresamtykke til underskrift af dine forældre hvor de hæfter for de udgifter der er forbundet med dit kørekort.

Færdselsrelateret Førstehjælpsbevis afholdes i Køreskolen

Vi er behjælpelige med et førstehjælpskursus der opfylder lovens krav i forbindelse med kørekort. Har du i forvejen et førstehjælpsbevis, skal du være opmærksom på, at det højest må være 1 år gammelt.

Kurset afholdes i vores eget lokale på Ørbækvej 1 i Svendborg.